2021-05-31 10:54:13

Ankete i obrasci za izborne predmete

U prilogu  su ankete za izborne predmete i obrazac za ispis s izbornog predmeta. 

 

Napomena:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 98/16; 64/20), članak 27. stavak 5. i 6. predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele.  Učenik bira izborne predmete pri upisu u  prvi razred ili do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu uz obveznu pisanu suglasnost roditelja.

Učenik može prestati pohađati izborni predmet uz pisani zahtjev roditelja najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, što znači da tijekom školske godine nije moguć ispis s izbornog predmeta.

 


Osnovna škola Vodice