2022-05-23 20:28:08

Školski projekt - stari običaji moga grada

Kroz provođenje aktivnosti učenici će naučiti poštivati različitosti kulturnih običaja te voljeti svoj zavičaj, znači voljeti ljude, prirodu, povijest i budućnost ne samo svoj rodnog mjesta, sela, grada, već i šire primarni je cilj projekta.

Projektom se žele razvijati sljedeće kompetencije: komunikacija na materinskome jeziku, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje.

Učenici će kroz razna područja upoznati stare običaje svoga grada.

Svrha projekta je poticati kod učenika ljubav prema njegovanju tradicije i kulture svoga kraja.

https://read.bookcreator.com/WKM7B6K5KuRfX6joFGe6oJa6mum2/ZNO__t4sT4qvDfeL5hz0cw


Osnovna škola Vodice